Menu

Drop Down Menus

vvv

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Wednesday, July 15, 2015

Balurghat College Sanskrit Honours 6th Merit List 2015Rank
Category
Appl No
Name
Sub Marks
Merit Point
1
UR
02518
UJJWAL DAS
78.00
73.00
2
UR
01406
PRIYA DEB
77.00
73.00
3
UR
01547
RAKHI SARKAR
71.00
73.00
4
UR
00941
MEHERAB ALI
69.00
73.00
5
UR
01815
SUPRIYA PRAMANIK
63.00
73.00
6
UR
02324
SOMDATTA MONDAL
86.00
72.83
7
UR
00523
DIPASREE MANDAL
80.00
72.83
8
UR
01092
DIPTI DAS
84.00
72.67
9
UR
02888
PRIYA SAHA
72.00
72.67
10
UR
01447
MRINAL DHAR
71.00
72.67
11
UR
02152
BAYSALY BISWAS
85.00
72.50
12
UR
01980
SHARMI SAHA
74.00
72.50
13
UR
03916
RITA SARKAR
73.00
72.50
14
UR
01812
TANU MONDAL
73.00
72.50
15
UR
01641
ELORA PARVIN
82.00
72.33
16
UR
06161
RUBI MONDAL
80.00
72.33
17
UR
01658
ANUP DAS
80.00
72.33
18
UR
00291
HAFIJUR SARKAR
70.00
72.33
19
UR
00660
MONTI SARKAR
70.00
72.33
20
UR
03952
HAFIJUR SARKAR
70.00
72.33
21
UR
01857
RUMPA MONDAL
83.00
72.17
22
UR (SC)
03646
DOLI NATTA
80.00
72.17
23
UR
00649
KRISHNA BASAK
76.00
72.17
24
UR
01437
RIJU BASAK
74.00
72.17
25
UR
03544
DEBAJIT SAHA
80.00
72.00
26
UR (SC)
01884
LAXMI SARKAR
80.00
72.00
27
UR
02678
ROWJATUN NAHAR
75.00
72.00
28
UR (SC)
03483
RAKESH BARMAN
73.00
72.00
29
UR (SC)
04566
MOUSUMI SINGH
72.00
72.00
30
UR (SC)
01969
RAJU SARKAR
70.00
72.00
31
UR (SC)
00046
REKHA ROY
80.00
71.83
32
UR (SC)
03897
PALASH KABIRAJ
80.00
71.83
33
UR (SC)
04684
CHANDANA SARKAR
76.00
71.83
34
UR (SC)
03684
SHIULI HALDER
80.00
71.67
35
UR (SC)
01792
SUBRATA BARMAN
67.00
71.67
36
UR (SC)
02056
CHIRANJIT RABIDAS
83.00
71.50
37
UR (SC)
05160
SOUMIK SAHA
86.00
71.33
38
UR (SC)
04664
DIBAKAR MANDAL
80.00
71.33
39
UR (SC)
02107
SHUBHA ADHIKARY
68.00
71.33
40
UR (SC)
01801
ASHOKE BARMAN
86.00
71.17
41
UR (SC)
01846
SUBHANKAR BARMAN
83.00
71.17
42
UR (OBC-B)
01038
PULAK PAUL
72.00
71.17
43
UR (OBC-B)
02882
SHIKHA GHOSH
74.00
71.00
44
UR (OBC-B)
03372
SUJAY PAUL
81.00
70.67
45
UR (ST)
02845
MAMONI MURMU
71.00
67.83
46
UR (ST)
02745
ANJANA BASKEY
70.00
67.67
47
UR (ST)
03797
JOHON KAWA
81.00
67.50

No comments:

Post a Comment