Menu

Drop Down Menus

vvv

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Friday, July 6, 2018

Jadavpur University Physics Honours Merit List GeneralWest Bengal H. S. Council General
SL
Name
Date of Birth
Score
Remark

1
SAPTARSHI MANDAL
2000­04­08
399


2
SUBHASHIS GHOSH
1999­08­18
396
OBC B­ 1

3
MD SARIFUL ISLAM
2001­05­10
395
OBC A­ 1

4
ROUNAK CHAKRABORTY
1999­12­06
394


5
SK ANWESHA IYASMIN
2000­06­05
393
OBC A­ 2

6
SHOUBHIK RAJ MAITI
1999­11­12
393


7
DEBSUBHRA CHAKRABORTY
2001­03­25
391


8
PRIESH ROY
2001­04­25
390
SC­ 1

9
KUNTAL BIT
1999­08­16
389


10
SUPRAKASH PAUL
1999­10­27
388


11
KAUSHIK SAHA
1996­07­06
388
SPB

12
ANIMESH MAITY
1999­12­12
387


13
SANCHAYAN BANERJEE
1999­10­28
387


14
KABYAJYOTI BISWAS
2001­01­09
387


15
SUMAN HALDER
2000­11­30
387


16
RANAJIT GUCHHAIT
2000­08­13
386


17
KRISHNENDU KUNDU
2001­04­08
386


18
SHREYASRI SAIN
2000­03­12
386


19
ARPAN CHOWDHURY
1999­11­06
385
SPB

20
MD ISHA MULLICK
1998­12­30
384


21
RITTIK PAUL
2000­06­07
384
OBC B­ 2

22
SOUVIK BARMAN
1999­10­21
384
SC­ 2

23
SHOVAN LAL GOSWAMI
2001­05­28
384
SPB

24
SOUMYADEEP CHATTERJEE
1999­12­07
384


25
TANMOY PATI
2000­12­22
384


26
ANIRUDDHA DATTA
1999­12­08
384


27
RUPAM PAUL
2000­09­30
384
OBC B­ 3

28
ARKA MONDAL
1999­04­05
383[SPB – Subject to production of the online payment receipt]
Physics­
29
UMASANKAR MONDAL
2001­05­24
383
OBC B­ 4

30
ARGHYA SARKAR
2001­01­12
383
SPB

31
MD ZAKIR HUSSAIN
2000­08­21
383
SPB

32
ANKIT JANA
2001­02­01
383


33
KOUSHIK PAL
2000­12­26
383
OBC B­ 5

34
ANIRUDDHA CHAKRABORTY
1999­09­04
383
SPB

35
DWAIPAYAN ROY
2000­06­02
382


36
SOUMEN MAJI
2000­07­25
382


37
ROUSHAN RAHAMAN
2000­08­27
382
OBC A­ 3

38
ANANYA HORE
2000­10­19
382


39
SAPTARSHI MANDAL
1999­01­27
382
SC­ 3

40
ANUPAM BERA
2000­08­20
382
SPB

41
SOUPARNA CHOWDHURY
1999­10­11
382
SPB

42
SIDDHARTHA PAUL
2000­08­14
382


43
JATABEDA PAL
2000­08­17
382


44
SAYAK GUIN
2000­06­15
382
OBC B­ 6

45
SRIJANI ADHIKARY
2000­09­13
381


46
RAHUL ROY
1999­10­18
381


47
ANSHUMAN JANA
2000­03­19
381


48
SOUMYADEEP MUSIB
2000­06­16
381


49
RAKTIM SINHA
1999­11­10
381


50
NILOY MANDAL
2000­11­03
381


51
RAJDIP GANGOPADHYAY
1999­08­01
380


52
AYAN SIKDAR
2001­03­05
380


53
DEBNATH SARKAR
2001­02­18
380


54
SRIJANI GAYEN
1999­07­02
380
SPB

55
ARITRA BISWAS
2001­03­11
380


56
SUSMITA KANU
2001­01­05
380


57
TANUSHREE BHATTACHARYA
2000­04­02
380


58
ARNAB KARMAKAR
2000­07­20
380
OBC B­ 7

59
NILANJANA BANDYOPADHYAY
2000­06­26
379


60
INDRAJIT PAL
1999­01­15
379


61
VICTOR GHOSH
2001­02­23
379
OBC B­ 8

62
ANURINA JANA
2000­03­14
379


63
SUPRIYA SINGHA
2001­06­05
379


64
SOUMYA BHATTACHARJEE
2000­11­05
379


65
NITIN DAS
2000­10­29
378
SPB

66
AHANA BANERJEE
2000­06­22
378
SPB

67
TORSHA CHOWDHURY
2000­07­06
378


68
RITAM SAHA
2000­08­25
378
SC­ 4

69
RIJU KARMAKAR
2000­02­25
378


70
BISWAJIT MAJI
1999­01­22
378
OBC B­ 9

71
SOHAN MAJI
2001­02­20
378


72
SANTANU MATI
2000­08­11
378
OBC B­ 10[SPB – Subject to production of the online payment receipt]
Physics­
73
GEM SAHA
2000­03­22
377
SPB

74
ANIK KANTI DUTTA
2000­09­16
377
OBC B­ 11

75
ALOKE JANA
1999­07­13
377
SPB/ SC­ 5

76
ROHIT MANDAL
2000­06­28
377
SPB

77
SUBHAJIT RAKSHIT
1999­09­24
377
SPB

78
KAJARI MUKHERJEE
2000­09­13
377


79
AKASH MONDAL
2001­01­09
377
SC­ 6

80
NILABHRA ADHIKARY
2000­09­27
377
SPB

81
INDRANI DEY
1998­10­05
377


82
SAYARI BHATTACHARYA
2000­05­10
377


83
NIRNIMESH DE
2000­04­25
377


84
PARTHA PRATIM DAS
1999­09­08
377


85
AAKASH AHMED
2001­05­05
377


86
SANKALAN JANA
2000­06­07
376


87
PRIYOBRATA BISWAS
2000­05­13
376
SPB

88
DEBANGSHU GHOSH
1998­10­07
376


89
KAHINI MANDAL
1999­06­25
376
SC­ 7

90
SARTHAK DE
2001­07­13
376
SPB

91
SOUMYADIP KUNDU
2000­12­18
376
OBC B­ 12

92
KRISHNENDU KAR
2001­01­04
376


93
BHARGAB MAJUMDAR
2000­12­20
376


94
TANMOY DAS
2001­01­23
376
SC­ 8

95
SOURAV DAS
1999­12­14
376


96
DEBASIS BHOWMIK
1998­01­02
375


97
BIKRAM PAIN
2001­01­16
375


98
SUMAN BAR
2001­03­17
375
SPB/ SC­ 9

99
SOMNATH BERA
2000­12­08
375
SC­ 10

100
SPANDAN DAS
2001­02­25
375
SC­ 11

101
SOUMYADEEP MONDAL
1999­06­23
375
SPB

102
SAYAN PRAMANIK
2000­06­28
375


103
SOUMYAJIT DHANG
2000­10­20
375


104
SAGNIK DUTTA
2000­07­21
375


105
DIPTADIP MAITI
2001­01­20
375


106
SANTANU GHOSH
1999­12­21
375
SPB

107
KUMAR DEY ARPAN
2001­01­19
375
OBC B­ 13

108
ATANU CHAKRABARTTY
1998­08­22
375


109
HARADHAN SANTRA
1999­07­28
375


110
SOUMYA KANTI PAL
2001­02­03
375


111
ANIK DAS
1999­09­27
375


112
SOHAN DEBNATH
2000­03­04
375
SPB

113
SAYANTAN BERA
1999­09­02
375


114
UDVAS DAS
2000­08­14
375


115
SANDIPAN KARMAKAR
2000­12­02
374
OBC B­ 14

116
ANKUSH BISWAS
1999­09­12
374
SPB/ OBC B­ 15


Continue...

No comments:

Post a Comment