Menu

Drop Down Menus

vvv

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

Wednesday, November 28, 2018

2019 South Point School Kolkata Nursery Admission
2nd List of Candidates Selected For InteractionInteraction

Sl.No.
Reg. No.
App. No.
Name of the Candidate
Father's Name
Date
Start Time
End Time
1
1243
N1-787
Aadhya Khandelwal
Amit Khandelwal
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
2
1775
N1-1110
Aaradhya Bala
Arindam Bala
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
3
186
N1-44
Aaradhya Khasnobis
Debajyo Khasnobis
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
4
623
N1-151
Aaratrika Ghosh
Sudipta Ghosh
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
5
2168
N1-1181
Aaratrika Misra
Samit Misra
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
6
1447
N1-755
Abeerah Quazi
Quazi Rahman
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
7
810
N1-459
Abir Mukherjee
Sambhu Mukherjee
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
8
2232
N1-920
Aishani Das
Soumyabrata Das
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
9
2014
N1-1478
Aishani Gayen
Rajat Gayen
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
10
1303
N1-754
Anaika Das
Atanu Das
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
11
1760
N1-840
Anaya Das
Bhaskar Das
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
12
1536
N1-1393
Anshika Adak
Arunava Adak
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
13
2415
N1-1332
Anushua Saha
Abhijit Saha
19/11/2018
09:00 AM
09:30 AM
14
1548
N1-1394
Anvika Adak
Arunava Adak
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
15
55
N1-22
Aradhya Banerjee
Ashesh Banerjee
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
16
1655
N1-1550
Aradhya Gupta
Rajeev Shankar
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
17
1888
N1-1221
Aradhya Patra
Abhijit Patra
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
18
570
N1-262
Arav Chaerjee
Avra Chaerjee
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
19
464
N1-374
Arja Roy
Shamik Roy
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
20
2400
N1-954
Arjun Upadhyay
Saurabh Upadhyay
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
21
266
N1-314
Arka Biswas
Subhashish Biswas
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
22
130
N1-392
Arnadeep Dua
Avishek Dua
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
23
1958
N1-1203
Arsh Hossain
Javed Hossain
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
24
282
N1-373
Arshia Shee
Biswajit Shee
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
25
1749
N1-1194
Aryahi Daa
Partha Mukherjee
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
26
183
N1-437
Aryahi Hazra
Joydip Hazra
19/11/2018
09:30 AM
10:00 AM
27
1558
N1-1251
Atreya Mondal
Anjan Mondal
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
28
1889
N1-1220
Atreyee Patra
Abhijit Patra
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
29
372
N1-298
Avita Chaerjee
Avijit Chaerjee
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
30
1612
N1-1242
Ayaan Chakraborty
Sourav Chakraborty
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
31
1368
N1-849
Ayanka Sengupta
Amitabha Sengupta
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
32
469
N1-307
Bisyopriyo Biswas
Abhijit Biswas
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
33
1373
N1-860
Biyash Gupta
Sourav Gupta
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
34
1332
N1-752
Dakshinya Dua
Soumya Dua
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
35
666
N1-188
Debadrija Barman
Sudipjoy Barman
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
36
1948
N1-1204
Debanshi Nath
Debabrata Nath
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
37
444
N1-216
Debjeet Ray
Ajita Ray
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
38
604
N1-253
Debojyo Halder
Debraj Halder
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
39
1029
N1-599
Dhanashree Mukherjee
Debabrata Mukherjee
19/11/2018
10:00 AM
10:30 AM
40
268
N1-316
Dhrubajyo Biswas
Ashim Biswas
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
41
2506
N1-1007
Dhruv Choudhury
Aditya Choudhury
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM


Interaction

Sl.No.
Reg. No.
App. No.
Name of the Candidate
Father's Name
Date
Start Time
End Time
42
1614
N1-1626
Dhruv Gupta
Dwaipayan Gupta
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
43
511
N1-172
Dipika Kamal
Prasenjit Kamal
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
44
147
N1-20
Ditya Khotel
Biplob Khotel
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
45
2295
N1-971
Fabeha Arshad
Md Arshad
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
46
2231
N1-1447
Flora Tikadar
Pinku Tikadar
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
47
648
N1-113
Genesis Laha
Debasish Laha
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
48
2343
N1-893
Haiman Nath
Samit Nath
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
49
679
N1-277
Haris Abdul
Habib Abdul
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
50
301
N1-235
Ishan Acharya Bhadury
Parnab Bhadury
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
51
2647
N1-1045
Izhaan Akhtar
Inyz Akhtar
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
52
943
N1-478
Kasturi Chaki
Kaustav Chaki
19/11/2018
10:30 AM
11:00 AM
53
1566
N1-1247
Khushaal Prasad
Rajeevkumar608 Prasad
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
54
1462
N1-852
Kshij Pandey
Sarbajeet Pandey
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
55
2253
N1-1371
Md Irfan Ahmed
Md Ahmed
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
56
1429
N1-848
Mohammed Umar
Shahbaz Ahmed
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
57
1006
N1-632
Mrika Chaerjee
Monoj Chaerjee
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
58
2560
N1-1097
Naira Nadeem
Md Nadeem
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
59
1691
N1-1556
Nivedh Sarayan
Rajnesh Sarayan
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
60
949
N1-530
Oishi Purakayastha
Subhadip Purakayastha
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
61
281
N1-386
Pahal Khandelwal
Navin Khandelwal
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
62
715
N1-134
Prachuryaa Mondal
Pintu Mondal
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
63
1717
N1-1620
Prayuk Paul
Subrata Paul
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
64
409
N1-379
Prihwijit Dua
Lakshminarayan Dua
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
65
820
N1-221
Priyanshi Bhowmik
Palash Bhowmik
19/11/2018
01:30 PM
02:00 PM
66
620
N1-109
Purbayan Pramanik
Partha Pramanik
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
67
1017
N1-596
Ranveer Singh Rauth
Arun Rauth
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
68
84
N1-438
Rehan Mallick
Sanjay Mallick
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
69
490
N1-256
Reyansh Dua
Manash Dua
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
70
223
N1-64
Ritaja Roy
Rohan Roy
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
71
47
N1-61
Rounak Kumar Das
Asish Das
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
72
17
N1-195
Rudra Saha
Kamal Saha
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
73
2313
N1-1337
Ruqaiyah Merhaba
Aziz Merhaba
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
74
2479
N1-1132
Rutwik Sundar Adapa
Jayanh Adapa
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
75
1804
N1-828
Samadrit Mandal
Biswajit Mandal
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
76
176
N1-78
Samarth Das
Somnath Das
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
77
901
N1-501
Sameya Basier
Samiul Basier
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
78
1639
N1-1581
Samriddhaa Debbarman
Sajal Debbarman
19/11/2018
02:00 PM
02:30 PM
79
1387
N1-845
Samriddhi Chaerjee
Shamik Chaerjee
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
80
433
N1-353
Samrik Hazra
Sibnath Hazra
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
81
2755
N1-1129
Sanaya Singh
Uam Singh
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
82
989
N1-662
Sannidhyo Biswas
Avijit Biswas
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
83
2245
N1-968
Sanvi Chakraborty
Sudipta Chakraborty
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
84
2229
N1-902
Saptarshi Pal
Pintu Pal
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM


Interaction

Sl.No.
Reg. No.
App. No.
Name of the Candidate
Father's Name
Date
Start Time
End Time
85
6
N1-417
Shaafiah Saqib
Saqib Kanji
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
86
2774
N1-1642
Shagun Pugalia
Shan Pugalia
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
87
606
N1-259
Shahana Mondal
Sahajan Mondal
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
88
2071
N1-1455
Shaurya Jaiswal
Sanjiv Jaiswal
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
89
2034
N1-916
Shayaan Aabid
Abid Akhtar
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
90
1954
N1-1298
Shivansh Jaiswal
Siddarth Jaiswal
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
91
179
N1-545
Shivansh Sarkar
Karck Sarkar
19/11/2018
02:30 PM
03:00 PM
92
110
N1-60
Shritama Nath
Subhajit Nath
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
93
2631
N1-1326
Smithika Roy
Sagar Roy
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
94
1602
N1-1560
Sonarika Chaerjee
Shib Chaerjee
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
95
987
N1-663
Soumya Mukherjee
Sanjib Mukherjee
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
96
2337
N1-984
Sourasish Dey
Sushanta Dey
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
97
1015
N1-688
Sourik Ghosh Dasdar
Susnata Ghosh Dasdar
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
98
215
N1-402
Sreyanjit Roy
Indrajit Roy
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
99
1714
N1-1590
Srija Mallick
Chiranjib Mallick
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
100
1288
N1-690
Suryarup Ghosh Dasdar
Sukanta Ghosh Dasdar
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
101
1018
N1-14
Suvojit Maity
Soumen Maity
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
102
2274
N1-1136
Swarnadipa Paul
Dipten Paul
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
103
1774
N1-792
Tista Mandal
Tapan Mandal
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
104
1939
N1-808
Vidit Das
Kaushik Das
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM
105
1019
N1-656
Zobia Rahman
Shadabur Rahman
19/11/2018
03:00 PM
03:30 PM


No comments:

Post a Comment